Geschiedenis

Geschiedenis Carnavalsvereniging “CV De Peelleuters” Landhorst

Het ontstaan van de carnavalsvereniging te Landhorst vindt zijn oorsprong in juni 1975. Vijf personen zijn toen rond de tafel gaan zitten, met als doel een eigen carnavalsvereniging op te richten.
Met H. van de Heyden als initiatiefnemer zijn toen T. van Crey, J. Ermers, C. Massop en J. Nabuurs samen begonnen de ideëen gestalte te geven. Na enkele maanden was het dan zover, Landhorst had een carnavalsvereniging, echter nog zonder een eigen naam. Daarop volgend werd een prijsvraag uitgeschreven, met de doelstelling een naam voor de carnavalsvereniging te vinden.
Destijds kwam Gert-Jan Cornelissen als winnaar uit de bus met de volgende naam “ CV De Peelleuters “. Ook werd een eenvoudig drukwerkje huis aan huis verspreid dat later uitgroeide tot een mooie carnavalskrant. De eerste jaren was er nog een raad van vijf. Een Prinsencommissie werd gevormd om voor de allereerste keer de Prins te kiezen. En met carnaval 1976 was het Prins Ad I die de scepter in het nieuwe Peelleuterrijk zwaaide. De onthulling gebeurde destijds in een werkelijk overvol café. In het eerste jaar was er ook al de schooloptocht, het ouderenbal en het ziekenbezoek. In november 1976, inmiddels was achter café Jansen een zaal verrezen, organiseerde men voor het eerst het elfde van den elfde oftewel het Prinsenbal.
Waarbij de Prins onder een masker tevoorschijn kwam, evenals de eerste Prins destijds. Later werden de Prinsen of Prinsenparen, in wat grotere en iets meer of minder onthullende verpakkingen binnengebracht in de leuttempel. Om daarna nog enkele vragen met de ja en nee bordjes te beantwoorden voor verdere duidelijkheid. De weken voorafgaand aan het Prinsenbal tot een uur voor de bekendmaking kan iedereen een gokje wagen om het juiste Prinsenpaar te raden (en kans een leuk prijsje te winnen). Met carnaval 1977 beschikte men over een complete raad van elf, tevens deed het sneeuwwitjesbal voor de jeugd zijn intrede, wat later weer van het toneel verdween. In 1978 maakten CV De Peelleuters voor het eerst kennis met een bonte avond en later de pronkzitting. Hiervoor werden de artiesten nog van buitenaf aangetrokken. Hetzelfde jaar ging men voor het eerst naar de Paddestoel voor de eerste sleuteloverdracht. Samen met de carnavalsverenigingen uit Rijkevoort en Wanroij in de toenmalige gemeente Wanroij en met de burgemeester die voor het slotakkoord zorgde! Hierbij maakte ook onze eerste ” superleuter ” haar debuut, het was Mariet van Crey.
Aanzet tot een jaarlijks gebeuren zodat een lid van onze kleine gemeenschap eens in het zonnetje wordt gezet voor de door hem of haar getoonde inzet voor ons Peeldorpke. In 1981 deden voor het eerst een tweetal mensen uit Landhorst mee aan de pronkzitting. Dit duo beter bekend als Ad en Mientje, brachten hun geheel eigen visie van het dorpsgebeuren in Landhorst. Samen stonden ze tot en met 1990 op de planken. Daarna werd de dorpspolitiek door Willy en Willy op hun wijze in beeld gebracht, deze werden in 1995 op hun beurt weer opgevolgd door Elle en Marian. In de loop der jaren groeide de eigen inbreng uit Landhorst in onze pronkzittingen. Sinds 1984 zijn alle artiesten afkomstig uit eigen dorp. In 1985 werd de pronkzitting zelfs uitgebreid tot twee avonden vanwege de grote belangstelling. Het grote aantal toeschouwers kon maar net in de zaal.

Ons eerste jubileum vierden we in 1986, de carnavalsvereniging bestond toen elf jaar. Een paar jaar later in 1989 maakte we voor het eerst kennis met een Prinsenreceptie. Ook dit gebeuren veranderde naar zijn huidige vorm waar nu zowel ons Prinsenpaar, JeugdPrinsenpaar en Superleuter achter de receptietafel plaatsnemen. Sinds de herindeling is in de nieuwe gemeente een extra avond ingelast waarbij de Prinsen hun grote zilveren griesel, (van Burgemeester ” Gresel “ verkregen bij de installatie) weer omruilen voor een kleinere replica die ze mogen behouden. Echter dit inleveren van de griezeltjes gebeurde nog nooit zonder dat er iets ludieks tegenover stond. In 1996 zorgde buurtschap de Kerkuilen voor de tot nu toe laatste primeur met hun boerenbruiloft, met als eerste boerenbruidspaar Jan en Jo. De bruiloft werd nog eens herhaald in 1997 en is sindsdien overgenomen door andere buurtschappen. In het carnavalsjaar 1997 werd ook het 22-jarig jubileum groots gevierd. In een feesttent werden achtereenvolgens ‘s morgens alle inwoners van Landhorst in de gelegenheid gesteld CV De Peelleuters te feliciteren en in de middag en avond waren er een twintigtal carnavalsverenigingen uit de omgeving op onze jubileumreceptie. Ook werd er in dat jaar afscheid genomen van het kasteel onze “oude” carnavalswagen was aan vervanging toe, maar helaas vanwege de varkenspest reed hij pas een jaar later mee. De optocht doen we samen met onze carnavalsvrienden de Padden uit Wanroij, waar de deelnemers uit Landhorst jaarlijks vele prijzen in de wacht slepen.

Anno 2002 kunnen we stellen, dat Landhorst over een zeer compleet carnavalsprogramma beschikt.